top of page

INTEGRITETSPOLICY

Vi vill att din shoppingupplevelse ska kännas rättvis, fördelaktig och trivsam.

Denna integritetspolicy beskriver hur webbplatsen samlar in, använder och avslöjar din personliga information när du besöker eller gör ett köp från webbshoppen. 

 

När du besöker webbplatsen samlar vi in viss information om din enhet, din interaktion med webbplatsen och information som är nödvändig för att behandla dina köp. Vi kan också samla in ytterligare information om du kontaktar oss med en fråga. Men du kan vara säker på att dina uppgifter enbart lagras för specifika ändamål och endast när vi har en laglig grund för det.

 

Det är vårt ansvar att se till att dina uppgifter 

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror dig till oss med dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Vi är anslutna till Printify

Den här sidan är ansluten till, och bygger på, Printifys tjänster. De uppgifter som Printify lagrar är för att förbättra funktionaliteten av språkval, valutaval, hålla reda på vilka varor du har lagt i varukorgen och hålla reda på vilket land du vill ha dina varor levererade till.

 

Vi är personuppgiftsansvariga

Ekologiska Lantbrukarna är personuppgiftsansvariga och ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig. 

Organisationsnummer: 832800-7839
Besöksadress: Ekologiska Lantbrukarna, C/o KRAV Ekonomisk förening, St Olofsgatan 11, 753 21, Uppsala. 
Postadress: Ekologiska Lantbrukarna, C/o KRAV Ekonomisk förening, BOX 1037, 75140, Uppsala.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi och Printify information om förnamn, efternamn, e-postadress, adress och andra kontaktuppfiter till dig. Vi får inte tillgång dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss. 

Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt. 

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. 

Vi lämnar däremot ut dina personuppgifter till Printify, men endast eftersom att det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund och för att du beställer en produkt av oss. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk. 

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål. 

 

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare uppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av annan rättslig grund. 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. 

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss via kontaktformuläret på denna hemsida eller på kansliet@ekolantbruk.se

Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.  

Tillgång till personuppgifter 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig. 

Rättelse och radering 

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade. 

Dataportabilitet 

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.

Begränsning av behandling 

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. 

Rätt att göra invändningar 

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund. 

Rätt att inge klagomål 

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida

Kontakt

Du kan när som helst kontakta oss genom att fylla i formuläret på hemsidan eller genom att ringa oss på telefonnummer 010-750 08 55 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss på vår webbplats.

Har du en fråga?

Kontakta oss här via formuläret

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Tack för ditt meddelande!

bottom of page